rijnstraat 8

Het Gebouw

PoortCentraal heeft Rijnstraat 8 naast Den Haag Centraal, gerenoveerd en geschikt gemaakt als een flexibel rijkskantoor voor verschillende ministeries en diensten. Rijnstraat 8 is onderdeel van het Masterplan kantoorhuisvesting Den Haag. Sinds juli 2017 zijn de gebruikers: het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ), het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), het hoofdkantoor en loket van de Immigratie- en NaturalisatieDienst (IND), het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V).

MTC_Prt Cntrl_interieur__145

Modern rijkskantoor

De vernieuwde Rijnstraat 8 kenmerkt zich door centrale thema’s als: 'ontmoeten', 'netwerken', 'overleggen' en 'samenwerken'. De verschillende organisaties (de gebruikers) gebruiken dezelfde entree, dezelfde basisfaciliteiten, dezelfde vergaderruimten en dezelfde ICT-voorzieningen. Alle werkplekken zijn multifunctioneel inzetbaar. 

MTC Poortcentraal_096

Renovatie

De renovatie van Rijnstraat 8 is exemplarisch voor de veranderde visie op huisvesting binnen de Staat. Het moderne rijkskantoor is een flexibel verzamelgebouw waarin meerdere organisaties samenwonen en basisvoorzieningen delen.

Bekijk alle diensten
MTC_Prt Cntrl_interieur__135_S

Duurzaam & toekomstgericht

Voor de energievoorziening en de klimaatbeheersing zet PoortCentraal de nieuwste duurzame technieken en materialen in. Het gebouw is duurzaam door een verhoogde isolatiewaarde, beperking van de benodigde koeling en de duurzame opwekking van energie door warmte-koude-opslag in de bodem. Door een slim gebruik van de aanwezige serres, hebben de kantoren profijt van de daar ontstane warmte of koude. Deze maatregelen tezamen zorgen ervoor dat het gebouw een zeer lage Energie Prestatie Coëfficient (EPC-waarde) heeft. De materiaalkeuzen voorkomen voortijdige en meermalige vervangingen. Dit leidt tot minder milieubelasting, minder overlast voor de omgeving en lagere onderhoudskosten.

MTC Poortcentraal_086

In het gebouw zijn gevestigd: het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ), het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), het hoofdkantoor en loket Immigratie- en naturalisatiedienst (IND), het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V)