Duurzaam & toekomstgericht

Tijdens de ontwerp-, realisatie- en exploitatiefase van Rijnstraat 8 is er veel aandacht voor kwaliteit en duurzaamheid. Dankzij de gebruikte materialen hebben we weten te voorkomen dat tijdens de renovatie voortijdige, meermalige vervangingen nodig zijn. Dit leidt tot minder milieubelasting, minder overlast voor de omgeving en lagere onderhoudskosten.De duurzaamheidsprestaties van het gebouw na renovatie zijn terug te voeren op een verhoogde isolatiewaarde van het gebouw, beperking van de benodigde koeling en de duurzame opwekking van energie door zonnepanelen op het dak en warmte-koude-opslag in de bodem. Verder maken de kantoren slim gebruik van de ontstane warmte of koude in de aanwezige serres,. Deze maatregelen zorgen ervoor dat het gebouw een zeer lage Energie Prestatie Coëfficient (EPC-waarde)  heeft.