PPS Conventie

6 juni 2018

Op woensdag 30 mei 2018 heeft PPS Netwerk Nederland haar zesde PPS Conventie gehouden in Rijnstraat 8. Met meer dan 200 aanwezigen uit het publieke en private domein is de conventie volledig bezet. Het hoofdthema is hoe de wetenschap, overheid en het bedrijfsleven concreet kunnen helpen om partijen rond grote opgaven beter samen te laten werken.

Het is inmiddels duidelijk dat een serieuze herbezinning nodig is op samenwerkingen en zaken zoals aanbestedingen en selecties. Anders blijven allerhande ambities volstrekt buiten bereik. De insteek is om allesbehalve in theorieën, intenties en convenanten te blijven steken. Als het publieke en private domein met elkaar basisregels afspreekt om partijen rond opgaven te beoordelen, is er samen kans op succesvolle projectrollen.

PPS Netwerk Nederland is een onafhankelijk platform voor publieke partijen. Het heeft als doel betere beslissingen rondom Publiek-Private Samenwerking (PPS) mogelijk te maken. Dit doet PPS Netwerk Nederland ondermeer door communicatie en informatievoorziening te optimaliseren. Klik op de link voor een verslag van de PPS Conventie. Uiteraard heeft onze exploitatiedirecteur René de Vos namens PoortCentraal acte de présence gegeven.

Gerelateerd